asist. dr. Veronika Kragelj, univ. dipl. psih.

Specializantka klinične psihologije

Veronika Kragelj je univerzitetna diplomirana psihologinja, doktorica znanosti s področja biomedicine in specializantka klinične psihologije.

Po študiju psihologije se je zaposlila na Inštitutu za patološko fiziologijo Medicinske fakultete kot mlada raziskovalka, njeno delo pa je bilo umeščeno v okolje Nevrološke klinike, kjer se je vsakodnevno srečevala z bolniki z različnimi nevrološkimi stanji in obolenji.
Svojo poklicno pot je nato nadaljevala na Oddelku za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi glave, multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji, Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča.

Že iz časa študija je področje njenega delovanja usmerjeno v klinično in nevropsihologijo. Ima dolgoletne izkušnje svetovanja bolnikom in svojcem bolnikov s kroničnimi nevrodegenerativnimi boleznimi. Tesno sodeluje s Kliničnim oddelkom za bolezni živčevja in Centrom za kognitivne motnje Nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana – med drugim s predstojnikom oddelka prof. dr. Zvezdanom Pirtoškom, dr. med. in specializirano medicinsko sestro za delo z bolniki s Parkinsonovo boleznijo – Lidijo Ocepek.

Kot predavateljica sodeluje na vsakoletnih taborih bolnikov in svojcev bolnikov s Parkinsonovo boleznijo ter na drugih vabljenih predavanjih in delavnicah po Sloveniji, kot asistentka za klinično psihologijo pa sodeluje pri učnem procesu študentov psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Reference

Trenutni projekti

Projekt Živeti z demenco – Ustanovitev centra za krepitev spomina v Celju

Članki

Kragelj Veronika (2014). Psihološka podpora bolniku s parkinsonovo boleznijo in njegovi družini. O parkinsonovi bolezni za medicinske sestre: mala šola nevrologije, 48 – 53.

Kragelj Veronika (2013). Spoprijemanje s kronično boleznijo. Trepetlika : glasilo Društva bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami, 29, 5-6.

Kragelj Veronika (2012). Skrbnikovo breme pri Parkinsonovi bolezni. Trepetlika : glasilo Društva bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami, 26, 29-31.

Kragelj Veronika, Georgiev Dejan, Pirtošek Zvezdan, Ribarič Samo (2012). Tremor. Zdravniški vestnik, 81(1), 61-69.

Predavanja

Izgorevanje – Dom ob Savinji, Celje, april 2016

Sporazumevanje z osebo z demenco (praktični del) – Dom ob Savinji, Celje, april 2016

V labirintu življenja s Parkinsonovo boleznijo – 19. tabor bolnikov s Parkinsonovo boleznijo in njihovih skrbnikov, Izola, april 2016

Skrbnikovo breme pri kronični bolezni – Filozofska fakulteta, Ljubljana, april 2016

Sporazumevanje z osebo z demenco (vzroki težav) – Dom ob Savinji, Celje, marec 2016

Načini komunikacije z osebami z demenco – Alzheimer Cafe, marec 2016

V labirintu demence… – Dom ob Savinji, Celje, februar 2016

Načini komunikacije z osebami z demenco – Socialna zbornica Slovenije, Ljubljana, november 2015

Načini komunikacije z obolelimi z demenco – Dom ob Savinji, Celje, oktober 2015

Proces sprejemanja in težave pri sprejemanju multiple skleroze kot kronične nevrodegenerativne bolezni – Združenje multiple skleroze Slovenije, Obalna podružnica, Izola, april 2015

Spoprijemanje s spremembami ob napredovanju Parkinsonove bolezni – 18. tabor bolnikov s Parkinsonovo boleznijo in njihovih skrbnikov, Izola, oktober 2015

Stiske in dileme bolnika in skrbnika – 17. tabor bolnikov s Parkinsonovo boleznijo in njihovih skrbnikov, Izola, april 2015