Kognitivni treningi za starejše odrasle

Staranje je za vsakega človeka neizogiben del življenjskega procesa. Skupaj z bogatimi življenjskimi izkušnjami starost nemalokrat prinese tudi s starostjo povezan upad kognitivnih funkcij, ki največkrat prizadene spomin in sposobnost reševanja problemov.

Zaradi čudovite sposobnosti možganov, da se skozi celoten čas življenja lahko spreminjajo pod vplivom izkušenj in učenja, lahko z individualno oblikovanimi kognitivnimi treningi svoje miselne funkcije pomembno izboljšamo.

Individualno oblikovani kognitivni treningi skupaj z ustreznimi terapevtskimi intervencami omogočajo krepitev oziroma ponovno vzpostavitev (reorganizacijo) povezav med živčnimi celicami ter posledično izboljšanje kognitivnih funkcij, na kar kažejo tudi že izvedene raziskave pri zdravih starostnikih.