Psihološko svetovanje

Različne življenjske stiske, ki lahko nastanejo kot posledica vsakdanjega hitenja, preobremenjenosti in stalnega stresa ali kot posledica morebitnih telesnih bolezni, vse pogosteje postavljajo pod vprašaj ustaljene načine vsakdanjega življenja posameznika in načine doživljanja sebe. Pogosto so pri tem prizadeti njegovi občutki, doživljanja, čustva ter odnosi v njegovi socialni mreži.

Skozi proces psihološkega svetovanja posamezniku pomagamo do širšega in posledično bolj realističnega pogleda na njegovo trenutno stisko, hkrati pa ga, z razvijanjem veščin reševanja problemov, naučimo uspešnejšega razreševanja vseh podobnih situacij v prihodnosti.