Terapevtsko-edukativne skupine in delavnice

Skupina nam omogoča, da lažje izrazimo in delimo svoje misli in občutke ob spoprijemanju s tesnobo, boleznijo in drugimi negativnimi stanji. Na ta način prejmemo občutek podpore in sprejetosti od ljudi, ki se prav tako soočajo s podobno situacijo, osmislimo svoje trenutno stanje in lažje najdemo motivacijo za spremembo. V skupini lažje in hitreje vzpostavljamo in vadimo tudi veščine soočanja s težavami, spremembami in napori.

Način dela v skupini je kombinacija vodenega pogovora, izobraževanja ter dela na sebi preko vaj.

Terapevtsko-edukativne skupine

  • za bolnike s kronično boleznijo
  • za bolnikove bližnje

Delavnice

  • sproščanja
  • spoprijemanja s tesnobo